– Vi bygger fiber til små bygder fordi det er et viktig levekår for å sikre bosetting

foto