Skal løfte Melkøya-elektrifisering inn i nasjonal valgkamp

foto