Klage fikk medhold – kvoten økt til to storlaks per fisker i Lakselva

foto