Soldater ved avdelinger i Finnmark landforsvar er i løpet av første uken i januar bekreftet smittet med Covid 19, opplyser Hæren i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Soldatene er isolert i sine respektive garnisoner på Porsangmoen og Høybuktmoen/Garnisonen i Sør-Varanger (GSV). Nærkontakter er identifisert og satt i karantene. Samtlige nærkontakter er testet og vil bli testet på nytt.

Ved Jegerbataljonen/GSV er det et ti talls smittede i isolasjon og nærkontakter er i karantene. Parallelt med dette løses grenseoppdraget. I Porsangmoen leir er det et mindre smitteutbrudd. De smittede har kun lette til ingen symptomer.

Blir værende i leiren

Sjef i Finnmark landforsvar, oberst Tomas Beck, sier at avdelingene hans gjør det de kan for å hindre ytterligere smitte både internt og eksternt mot sivilsamfunnet.

– Viruset er tatt med til FLF i forbindelse med jule- og nyttårspermisjoner. Det er fastlagte rutiner som gjør at den fanges raskt opp. Vi fortsetter med å jobbe i kohorter internt og følger FHI sine råd og regler for smittevern slik vi alltid har gjort, sier Beck.

De soldatene ved Jegerbataljonen/GSV som har testet positivt og som skulle dimittere neste fredag blir værende i leiren til de er friske.

- Vi gjør en del tiltak for å gjennomføre dimisjon og det vil kun være de med positiv test som ikke reiser hjem fredag neste uke, sier sjef for Jegerbataljonen/GSV, Michael Spanne Rozmara.

- Vi gjennomfører de nødvendige tiltak som gjør at vi vil opprettholde operativ evne fremover og som reduserer risikoen for spredning av smitte, forklarer han

Finnmark landforsvar med sine lokale underavdelinger har tett og god dialog med de respektive kommuners smittevernressurser. I tillegg til bruk av eget internt helsepersonell. Det gjennomføres utstrakt testing, heter det avslutningsvis i pressemeldingen.

Soldatene som kom til GSV i sommer har nettopp gjennomført øvelse Jeger. Den lengste og mest krevende øvelsen i løpet av deres førstegangstjeneste i Jegerbataljonen.