Huset har i en årrekke arrangert borteboermiddag på onsdager. I en periode ble ordningen borte på grunn av manglende finansiering, men nå har Huset fått tak i nye midler og er klare til å starte opp igjen. Tilbudet har vært vært godt besøkt, og Huset tror mange blir glade for at tilbudet kommer tilbake.

– Det er ikke bare enkelt å flytte hjemmefra som 16 åring og et godt måltid og et sosialt treffpunkt i uka kan være med på å lette hverdagen for mange av våre unge tilflyttere, skriver Huset.

Ifølge Huset har borteboermiddagene har vært godt besøkt.

– Vi tror det er mange som blir glade for at tilbudet kommer tilbake.