Ministeren kan ikke love at folk i Alta får bestemme fylkestilhørighet

foto