Stort flertall for å forberede folkeavstemning om Alta skal til Finnmark eller Troms

foto