– Vi har ingen grunn til å tro at det er større fare for nye branner

foto