«Varslet» ESA og fikk stoppet påstått ulovlig fergekontrakt for Årøya

foto