– Jeg vil gå så langt som å karakterisere det som nå skjer som et overgrep mot de som fortsatt klorer seg fast ute i distriktsbygdene. Det er langt fra luksusen i sentral-Alta, eksempelvis bruken av 100 millioner kr på en ny katedral, til mørket som kommunen nå bokstavelig senker over distriktsbygdene, tordner Rut Olsen – Kystpartiets distriktsrepresentant fra Komagfjord.

I sjokk

Hun er imidlertid ikke alene om å rase over kommunal ignoranse av distriktene. På Nyvoll har den unge familiefaren Kjetil Larsen dratt i gang en underskriftsaksjon mot den planlagte saneringen av gatelysene på strekningen fra Nyvoll sentrum og ut mot tunnelen.

– Vi er i sjokk. Hvem i all verden kan foreslå noe sånt? spør Larsen og svarer selv.

– Det må være politikere i sentral-Alta som har flust av kommunale tilbud, og som ikke har noen problemer med å bruke 100 millioner kr på en ny katedral. Det eneste kommunale tilbudet folk her ute har i tillegg til gatelysene som de nå vil kutte, er tvungen søppeltømming.

Alle på lista

Gårdbrukeren og verftsarbeideren er leder av bygdelaget på Nyvoll og aktivt med i mye av det som rører seg i østre deler av Alta. Han advarer sentrumspolitikerne mot å fortsette seigpiningen av distriktet.

– Vi er vel bare et femtitalls innbyggere tilbake på Nyvoll, men det er blitt et sterkt nettverk mellom distriktsbygdene. Vi er alle i samme båt og føler solidaritet med hverandre. Jeg bare minner om at det er valg snart, påpeker Larsen.

Et første varsel på hva som er i gang er ei underskriftsliste mot kutt av lyspunkter i hjembygda. Den er allerede full av navn. Og flere vil komme på lista før den overleveres kommuneledelsen, lover bygdelagslederen.

Stemte mot

Da kommunestyret på vårvinteren besluttet å bruke 1,6 millioner kr på oppgradering av gatelysanleggene i distriktet, vedtok de samtidig i et eget punkt at en del lyspunkt på ubebodde strekninger på Nyvoll. Det var i utgangspunktet anslått til rundt 30 lyspunkter, men hovedutvalgsleder Otto Aas sa til Altaposten lørdag at det sannsynligvis blir langt færre.

– Vi stemte selvsagt for å bruke 1,6 millioner kr til oppgradering, men mot å sanere lyset på ubebodde strekninger. Flertallet ville imidlertid gi med den ene handa og ta med den andre, påpeker Rut Olsen.

Mot stemmene til Kystpartiet, RV, Venstre og Senterpartiet ble imidlertid punktet om sanering vedtatt.

Ikke behandlet

Hun viser til at Tappeluft-området allerede har fått oppleve at kommunens folk med vinkelslipere i hand har kappet ned armaturer.

– I forkant gjorde de en avtale med bygdas talsmann, Torvald Thomassen, om hvilke lyspunkter som kunne kuttes. Straks han hadde snudd ryggen til kappet de imidlertid langt flere armaturer enn de var blitt enige om, hevder Olsen.

Hun ser alvorlig på det som er gjort fordi politikerne ikke har gitt administrasjonen fullmakter til å iverksette lyskutt i Tappeluft.

Trivsel

Når lyset kuttes hevder kystparti-politikeren at kommunen har ansvar for at eldre mennesker isoleres. I Tappeluft mener hun at skaden allerede har skjedd.

– Uten lys i områder hvor det ofte er glatt og vanskelig, tør de ikke bevege seg utendørs. De slutter å gå på besøk til hverandre, konstaterer Rut.

På Nyvoll mener hun at lyskuttet både vil medføre trivselsreduksjon og stor trafikkfare.

– Det kjøres ofte hardt på den aktuelle veistrekningen for å nå ferga. Veien her er mye benyttet for å gå tur, og har mange myke trafikanter selv om det ikke er så mange beboere på selve strekket.

Kutt i Dalen

Rut Olsen benytter også anledningen til å spørre hovedutvalgsleder Otto Aas om han er villig til å bruke prinsippet om gatelyskutt også i egen hjembygd.

– Det er vel strekninger på Tverrelvdalsveien der det ikke bor folk. Vil du kutte gatelysene her?

Altaposten har ikke fått tak i hovedutvalgslederen før vi gikk i trykken.

Rut Olsen Kystpartiet Foto: Odd Magne Haugen