– Jeg har jo hørt hva representantskapet i Finnmark Ap sier, men det er mange forhold vi må ta hensyn til når vi skal vurdere hva som er best for Finnmarkseiendommen (FeFo). Vi har større ansvar enn bare overfor et parti, sier Ap-politiker og styreleder i FeFo, Egil Olli, til Altaposten.

Arbeidsordre

Etter initiativ fra Alta Ap ble profilen på Finnmarkseiendommen gjort til en følelsesladd debatt på møtet i Finnmark Ap. Debatten endte opp med et vedtak der representantskapet trekker opp klare retningslinjer opp for hvordan Finnmark Ap ønsker at grunnen i landets nordligste fylke skal forvaltes.

– Vedtaket er en arbeidsordre til Aps representanter i styret i FeFo, Erling Fløtten og Egil Olli. Jeg forventer at de i styret i FeFo følger opp det enstemmige vedtaket. Samtidig vil jeg være veldig overrasket om ikke også SVs representant i styret sier seg enig i at dette er gode prinsipp å basere styringen av FeFo på, fastholder Altas ordfører Geir Ove Bakken.

Privatisering

Styreleder Egil Olli innrømmer at han ikke er helt bekvem med vedtaket fra Finnmark Ap. Blant annet påpeker han at styret ikke vil ha noen myndighet over hvilke områder av utmarka i Finnmark som blir privatisert.

– Det er et forhold som først og fremst vil bli avgjort av Finnmarkskommisjonen. Når den har konkludert kan Finnmarkseiendommen komme med vår holdning og vurdering. Før Finnmarkskommisjonen har konkludert vil vi ikke noen måte blande oss inn i dette spørsmålet, slår Olli fast.

Har vedtak

Han bekrefter også at styret i FeFo allerede har vedtatt at de vil forlange markedspris når kommunene ønsker å kjøpe areal til boligbygging eller annet utbyggingsareal.

– Vedtaket står fast inntil videre. Om markedspris skal benyttes i framtiden blir et av mange spørsmål som må avklares i det strategiarbeidet Finnmarkseiendommen nå er i gang med, forklarer Egil Olli.

Nødvendig styring

Alta-ordfører Geir Ove Bakken er svært glad for at lederen i Finnmark Ap, Ingalill Olsen, har vært klar og tydelig på at FeFo må styres politisk. Vedtaket til Finnmark Ap mener han kan få FeFo inn på et riktig spor.

– Det er mange punkt i vedtaket som gir helt klare føringer. Kanskje er det viktigste at det kreves at FeFo viderefører tidligere prispolitikk ved salg av grunn til kommunene. Dette vil stoppe FeFos planer om å markedstilpasse prisen på grunn til boligområder og næringsarealer, sier Bakken og legger til:

– Det vil gi en vekstkommune som Alta fortsatt mulighet til å tilrettelegge for sosial boligbygging. Førstegangsetablererne kan få tilbud om boligtomt til langt rimeligere enn dagens markedspris.

IKKE LYDIG: Ap-politiker Egil Olli, som her holder på det symbolske skjøtet som viser at FeFo nå har overtatt eiendomsretten til utmarka i Finnmark, vil ikke uten videre ta ordre fra representantskapet i Finnmark Ap når det gjelder Finnmarkseiendommens virke. Foto: Jarle Mjøen