Ernstsen tilkjent 5,8 millioner i lagmannsretten

Ankesaken i Hålogaland lagmannsrett mellom Fremtind forsikring og Leif Arvid Ernstsen. Alta, desember 2020. Foto: Kita Eilertsen