Boreal-ferje mistet motor – drev i timevis med passasjerer om bord