Raja glad og lettet etter at fem barn er hentet ut av Syria