Det har heller ikke gått kunnskapsminister Øystein Djupedal hus forbi.

– Det er positivt å konstatere at flere søkere i år har prioritert Høgskolen i Finnmark som opplevde en sterk nedgang i fjor, sier Djupedal til Odin.no.

Flaggskipene populære

Mange av høgskolene i distriktene opplever i følge tall fra samordna opptak (SO), fortsatt en nedgang. Men dette gjelder ikke høgskolen i Finnmark. HiF viser nemlig en solid framgang på hele 33,6 prosent, og «tupper» dermed nedgangen fra i fjor.

– Blant de tradisjonelle høgskolene er vi faktisk det studiestedet som øker mest. Det er selvfølgelig svært positivt, sier informasjonskonsulent Jørn Gåsvær, fornøyd.

Han kan fortelle at interessen ser ut til å være størst for sosiale fag, sykepleie, engelsk, russisk, IT-drift og naturressursforvaltning.

– Vi er selvfølgelig veldig fornøyde med at nye studier som eksempelvis sykepleierutdanningen i Kirkenes og sosionomutdannelsen i Tromsø, viser fin framgang. Samtidig er det bra at flaggskipene våre, russisk og naturressursforvaltning, gjør det bra, fortsetter Gåsvær som tror årsaken til at søkertallet til de to sistnevnte er mer enn fordoblet, henger sammen med høyskolens fokus på nordområdene, og ikke minst på Barentssamarbeidet.

Mediefagene tilbake

Statistikkene på landsbasis viser at mediefagene opplever en tilbakegang sammenlignet med tidligere år. Dette gjelder også for Finnmark, med sitt nyopprettende mediepilotstudie.

– Her følger vi nok de nasjonale trendene. Allikevel la jeg merke til at mediefagene kommer som andre og tredjeprioritet hos mange, presiserer Gåsvær som på tross nedgangen er optimistisk og har stor tro på at også disse fagene vil få god uttelling på resttorget.

– Men det ligger helt klart en utfordring i å få markedsført disse studieretningene, innrømmer han.

Aktiv på nye arenaer

Gåsvær tror mye av årsaken til at HiF opplever en så framgang, i motsetning til det mange andre høgskoler i distriktene gjør, ligger i at man har vært aktiv på nye arenaer.

– Vi har blant annet besøkt utdanningsmesser og skoler i både Troms, Nordland og i Bergen. Samtidig har vi fokusert mye på dette med dette å «snu kartet opp ned», og har nok klart å profittere oss på utvinningen av olje og gass i nordområdene, påpeker informasjonskonsulenten.

Nedgang på landsbasis

SO har på landsbasis så langt i år registrert rundt 93 500 søkere til høyere grunnutdanning, men fortsatt viser altså søkertallene en nedgang for enkelte høyskoler ute i distriktene. Sammenligner man søkertallene i Norge med fjoråret, viser statistikken en nedgang på 2,7 prosent. Dette er i følge SO faktisk det første året siden 2000 at man ikke har sett en økning i antall søkere. I følge daglig leder SO, Olaf Svorstøl, henger nedgangen blant annet sammen med at arbeidsmarkedet for tiden er bra.

Lærerutdanningen øker

På landsbasis viser søkertallet at lærerutdanningen har størst framgang med 14,6 prosent. Her opplever allmennlærerutdanninga en framgang på 5,1 prosent, mens førskolelærer går fram hele 32,1 prosent. Også utdannelsen for allmennlærere er i ferd med å komme opp på tidligere nivå. Andre utdanningsområder med framgang er teknologi, ingeniørfag og arkitektur med 10,7 prosent og økonomi og administrasjon med 7,5 prosent. I Finnmark er det altså russisk, naturressursforvaltning og fag knyttet til sosialt arbeid, som opplever den største oppsvingen.

Foto: Hege E. Johansen