Det har vært den helt tydelige trenden i 2006 – et år da Hammerfest skulle få sin bebudete folkevekst. Men noe hopp i folketallet har man langt fra fått; i årets tre første kvartaler vokste folketallet i snøhvitbyen med stusslige sju mennesker. Parallelt økte som nevnt Alta folketallet sitt med 136.

Vil bo i Kvalsund

Ser man nærmere på folketallene, går det klart fram at snøhvitveksten akkurat nå finner sted i Kvalsund. Ja, du leste riktig; Kvalsund økte sitt folketall med 27 i årets tre første kvartaler. Hammerfests vekst kommer med andre ord i vesle Kvalsund.

– Det virker som det bygges og bos i Kvalsund, det har vi absolutt følt hele veien i byggeperioden på Melkøya, kommenterer Kristine Jørstad Bock, varaordfører i Hammerfest.

– Tvinges folk til Kvalsund av de høye boligprisene i Hammerfest?

– De tvinges nok ikke, men mange ser nok at det er blitt lettere å velge å bo der, fordi veiene brøytes hele døgnet og det er stabilt å pendle til Hammerfest. Og kanskje har folk som lenge har hatt lyst til å flytte til Kvalsund nå fått muligheten ved at de har fått seg attraktive jobber i Hammerfest, sier Jørstad Bock.

Mange fødsler

Hun medgir imidlertid at veksten i Hammerfest langt fra er som forventet.

– Da vi kom i gang med Snøhvit, trodde vi at befolkningsveksten skulle bli mye større, det gjorde vi. Men vi må samtidig huske på at Snøhvit foreløpig bare er et anlegg. Det er mye pendling fortsatt, og effekten i folketallet vil vi nok ikke se før driftsfasen er i gang, mener Jørstad Bock.

– Har dere boliger nok i tiden framover?

– Å framskaffe boligtomter er pri èn for oss. I tillegg vil det bli frigjort en del boliger når anleggsfasen er over, så vi skal nok få plass til alle som kommer, lover varaordføreren i Hammerfest, som ikke ser svart på det selv om folketallet ikke stiger brattere.

– Husk at vi hadde nedgang på 90-tallet, og nå har snudd nedgangen og stabilisert folketallet. Og det høye fødselstallet viser at de unge trives og ser en framtid i byen, fastslår Jørstad Bock.