Slik har vannstanden utviklet seg de siste døgn, dette sier NVE om flommen i Altaelva

foto