Død kvinne i Agder kan ha blitt utsatt for straffbar handling