– Vi kan bygge mer gasskraftverk, og legge høyspent i jord, i stedet for å bygge ned villmarka med vindmøller og høyspentmaster

foto