– Jeg ser frem til å bidra til at folk i Finnmark fortsatt har den sterkeste retten til naturen. FeFo har et stort samfunnsansvar og forvalter rike naturressurser på vegne av folk som bor her. Dette må gjøres klokt, bærekraftig og med hensyn til den samiske kulturen. Jeg gleder meg til å bidra sammen med det jeg kjenner som svært dedikerte og kompetente ansatte, sier Pedersen i en pressemelding fra FeFo.

Han kommer fra stillingen som leder for juridisk avdeling hos Sykehusinnkjøp HF i Vadsø og har lederbakgrunn fra Skatteetaten og Fylkesmannen i Finnmark. Pedersen er Cand Jur fra UiT Norges arktiske universitet, fra Vadsø, gift, har tre barn og karakteriserer seg som en ivrig naturbruker.

– Jeg fisker, jakter elg og rype. Finnmarksnaturen bruker jeg så ofte som jeg kan.

Direktør i FeFo, Jan Olli, er glad for at Pedersen takket ja til å lede eiendomsavdelingen til FeFo i Vadsø. – Vi fikk mange kompetente søkere til stillingen. Jeg er sikker på at han har mye å tilføre for å utvikle både avdelingen og organisasjonen vår, sier Olli.

Bjørn-Rikart Pedersen overtar etter Sverre Pavel, som går av med pensjon etter å ha jobbet i FeFo siden opprettelsen i 2006. Pedersen starter i stillingen 1. april 2022.

Bjørn-Rikart Pedersen, ny leder av FeFos eiendomsavdeling i Vadsø. Foto: privat