Vil kreve inn tvangsmulkt på 1.000 kroner per virkedag

foto