Verdensbanken finansierer koronavaksiner til lavinntektsland

foto