Protester mot nye koronarestriksjoner i Israel

foto