Høyeste smittetall i Storbritannia siden midten av januar

foto