Beskjeden via varslingstjenesten varsom.no er klar;

– Unngå skredterreng.

Det opplyses at det kan gå naturlig utløste skred og at noen av disse har potensial til å bli store. Ferdes du i skredutsatte områder bør du derfor unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader, samt unngå utløpssoner.

Du bør og holde deg unna terrengfeller.

Det er den høye temperaturen de siste dagene som har svekket stabiliteten i snødekket, og sol utover dagen kan svekke dette ytterligere.

– Våte flak- og løssnøskred kan gå naturlig. Om skred går på vedvarende svake lag kan de bli store, til svært store, meldes det via varsom.no.

Tips til deg som ferdes i skredterreng:

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes

  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det

  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller

  • Gå aldri ut på skavler

  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre