Statsforvalteren opphevet vedtak – isfiske er ikke et unntakstilfelle

foto