Statsforvalteren opphevet vedtak – isfiske er ikke et unntakstilfelle

foto
Illustrasjonsbilde. Statsforvalteren opphever vedtak. De mener vedtakene er i strid med motorferdsellovens intensjon om å begrense motorferdselen til det nødvendigste. Foto: Berit Roald / NTB