Klinikk Alta kan bli dagkirurgisk senter for pasienter fra hele regionen

foto
Helse Nord er i gang med å se på operasjonsstuekapasiteten i helseregionen. I Finnmark og på Helgeland finnes ledig kapasitet som man mener kan brukes for å avlaste UNN og Nordlandssykehuset. Operasjonsstuekapasiteten ved Klinikk Alta skal tredobles, og denne kapasiteten skal utnyttes til beste for både Finnmark og resten av helseregionen. Foto: Even Martinsen