Som vararepresentant er det ikke ofte Grethe Marit Olsen (Ap) har tatt ordet under kommunestyremøter. Det er ikke så ofte hun har vært møtedeltaker heller, for den saks skyld. I møtet torsdag 20. september tok hun imidlertid ordet. Det var like før slutt, da Olsen entret talerstolen.

Da hadde Alta kommunestyre behandlet flere tunge saker.

– Jeg har lyst å komme med en betraktning fra en fersking i kommunestyresammenheng. Takk for møtet. Det kan omtales som det hyggeligste kommunestyremøtet jeg har deltatt på eller hørt på radioen. Det har vært et godt klima, gjensidig aktelse, ja til politiske diskusjoner  –  det skal vi ha, god tone og imøtekommenhet og positivitet. dette har personlig gitt økt tillit til lokaldemokratiet og jobben vi skal gjøre for Altas befolkning. Tusen takk! sa Grethe Marit Olsen fra talerstolen, like før representantene skulle foreta suppleringsvalg i kommunestyret.

Fin stemning

– Det er mye nedrakking generelt rundt omkring, og mange som rakker ned på naboen i stedet for å snakke sin egen sak. Da blir det ikke enkelt å finne løsninger, sier hun.

Olsen har vært på noen møter før, og hørt veldig mange kommunestyremøter på radio. Hun har også fulgt debatter i media under valgkampen.

– Jeg er jo litt på utsiden, selv om jeg også tilhører Arbeiderpartiet, forklarer hun.

Hun forklarer hvorfor hun syntes det var på sin plass å ta ordet for dette akkurat nå.

– Jeg har ikke vært så mye i kommunestyret, eller så har jeg bare vært innom på enkelte saker. Denne gangen synes jeg det var en veldig fin stemning i kommunestyret, så jeg fikk lyst til å fortelle det, sier Grethe Marit – og trekker frem hvordan representantene viste respekt for hverandre og kom med fine innlegg.

– Så da motet jeg meg opp, og kom med en betraktning fra en fersking i kommunestyresammenheng og takket for møtet. Det var et av de hyggeligste møtene jeg har overvært. Jeg synes man kan tillate seg å være positiv og si fra om man synes noe er bra, sier hun.

– Når det er så god stemning får man jobbet med det man skal, nemlig å finne gode løsninger, sier hun.

Økt tiltro

For den ferske kommunestyrerepresentanten har det fine møtet fått betydning.

– Personlig har det gitt meg økt tiltro til lokaldemokratiet, og at politikerne, ja, det er jo oss, – jobber for hele Altas befolkning, forteller hun.

Olsen forteller at hun også fikk positiv tilbakemelding fra noen politikere etter møtet. Mange syntes det var et godt møte. En som likte utspillet godt, var Høyres Marianne Haukland.

– Jeg skjønner godt hva hun mente. Jeg synes også dette var et veldig godt møte. Det virket som om partiene hadde en konstruktiv holdning til budsjettarbeid, og at man ønsket et bredt politisk samarbeid for å få til gode løsninger. Slik jeg føler det, er vi til en viss grad avhengige av at partiene er enige for å få til budsjettet, sier Marianne Haukland.

Hun har også opplevd saker som ikke har vært like hyggelige.

– Da vi behandlet skolesaken var det nesten en politisk slagmark. Det ble skadende for det vi prøvde å gjøre, sier hun.

– Men med dettte møtet blir jeg veldig optimsitisk med tanke på budsjettarbeidet vi skal inn i, og de endringsprosessene kommunen står overfor, sier Haukland.

foto
LOVENDE: – Jeg skjønner godt hva hun mente, og synes det lover godt for den kommende budsjettprosessen, sier Marianne Haukland (H). Foto: Jarle Mjøen