450 fastleger varslet om at de bruker for mye tid med pasientene

foto