Nesten hvert tiende dødsfall i verden skyldes ekstreme temperaturer

foto