Lanserte regionråd med Alta, Kautokeino, Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy

foto