Det utdannes ikke lærere til små og mellomstore skoler. Resultatet er at skoler legges ned, som i Alta

foto