Det opplyser kommunen via egne sider.

Selv om det påpekes at barn og unge svært sjelden får alvorlig koronasykdom, kan enkelte ha behov for sykehusinnleggelse.

– Vaksinasjon kan redusere denne risikoen, skriver kommunen.

De under 30 år får tilbud om BioNTech/Pfizer (Comirnaty), og barn fra 5–11 år får egne barnedoser av denne.

– Immunitet gjennom infeksjon, med eller uten én dose vaksine, kan også gi bred og varig beskyttelse hos barn og unge, påpekes det.

Viktig informasjon til vaksinering av barn:

  • Vaksineringen er frivillig

  • Foresatte må selv bestille time for koronavaksine til barn under 12 år

  • Ring vaksinetelefonen: 900 13 924, telefonen er åpen på hverdager klokka 09.00 – 15.00

  • For barn under 16 år må det innhentes samtykke for hver dose av koronavaksine

  • For foresatte med felles foreldreansvar må det innhentes samtykke fra begge foresatte

  • Det er ønskelig med skriftlig samtykke, men samtykke kan også gis muntlig. Samtykke vil journalføres. Ta med underskrevet samtykke til hver vaksinetime

  • Selve vaksineringen gjennomføres i Finnmarkshallen, inngang C.

For ytterligere informasjon, samtykkeskjema og lignende besøk Alta kommunes hjemmeside.

Apotekene vaksinerer

Fra og med tirsdag er det mulig for alle over 12 år å ta vaksine på apotek, opplyser også kommunen. Første apotek som har tilbudet er Boots i Bossekop. Apotek1 i Markveien og Boots på Elvebakken starter opp henholdsvis 2. og 4. februar.

Apotek1 på AMFI tilbyr foreløpig ikke vaksinering.

– Alle over 16 år kan bestille time digitalt. For aldersgruppe 12-16 er det krav om samtykke fra foresatte. Ved drop in kan begge foresatte møte samtidig, informerer Alta kommune.

Apotekene vaksinerer hovedsakelig med Pfizer, de som ønsker Moderna må ta kontakt med Boots Apotek i Bossekop på telefonen.