– Må straks sørge for oppgradering av fergeleiet på Mikkelsby

foto