– Må løses innenfor allerede inngått kontrakt med Boreal

Ny fylkesråd, Agnete Masternes Hanssen, på kollisjonskurs med den løsningen et enstemmig kommunestyre i Alta krever for Årøya. Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune