Mistanke om kjøring i ruset tilstand etter alvorlig trafikkulykke på E6