Ønsker gratis barnehage, høyere barnetrygd og billigere studielån i Øst-Finnmark

foto