Kun åtte millioner i kassa og 78 stillinger som ikke er budsjettert