– Ideologisk sett er det i Senterpartiet jeg hører til

foto