– Hvorfor er det ikke satt av midler til næringsutvikling?

foto