Sivilombudsmannen kritiserer hemmelighold av forsvarsministerens navn på søkerliste