Helseministeren er bekymret for de høye smittetallene