Leting etter den siste omkomne i Tamokdalen om halvannen uke