Næringsforeninga skal sørge for 17. mai-feiringen i Kautokeino