Forrige uke møttes Høyre sine politikere fra de tre nordligste fylkene til sitt årlige «Nord-Norgemøte» på Stortinget. På dagsorden sto aktuelle politiske saker som omhandlende landsdelen, deriblant kraft og helse. De har også blitt enige om felles uttalelser.

I høyrepolitikernes uttalelse om kraftpolitikken slår de fast at regjeringen styrer Nord-Norge mot et kraftunderskudd, og ber regjeringen få fortgang i etablering av ny kraftproduksjon.

– Konkret ønsker vi utbygging av ny vindkraft på land og til havs, nye og oppgradering av eksisterende vannkraftverk og vi vil forske mer på kjernekraft, heter det i uttalelsen.

Kraftuttalelsen kan du lese her:

Høyrepolitikerne har også blitt enige om en felles uttalelse angående Helse Nord og den nye helseministeren, Jan Christian Vestre.

Under overskriften «Høyre i Nord-Norge forventer en ny kurs fra den nye helseministeren» tar Høyrepolitikerne til ordet for likeverdige helsetjenester, stoppe nedbygging av distriktspsykiatriske sentre og forventninger til den nye helseministeren.

Helseuttalelsen kan du lese her:

Her er uttalelsen: