Kraftig snøfokk og krevende forhold: Dette er status

foto