Utsatte åpning av skolebygg med nesten to måneder

foto