Kraftig økning for lederne i byens 100 største bedrifter, 11 mer enn tredoblet inntekten: – Lever fint med å betale så mye i skatt

foto