Etter en økning i antall innlagte covid-pasienter ved Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge over helga, har antallet pasienter nå gått ned.

Mandag var totalt ni pasienter innlagt ved Finnmarkssykehuset, seks i Hammerfest og tre i Kirkenes. Torsdag er dette tallet totalt syv pasienter. Fire er innlagt ved Hammerfest sykehus, mens det fortsatt er innlagt tre personer med bekreftet covid-19 i Kirkenes.

14 pasienter var innlagt ved UNN mandag. Dette tallet er nå gått ned til ti pasienter. Disse er innlagt i Tromsø (5), Harstad (4) og Narvik (1).

Begge helseforetakene er i grønn beredskap, og sykehus og klinikker er derfor i normal drift.

Antall innlagte ved norske sykehus har siden 14. mars vært synkende. Helsedirektoratet opplyser via sine sider at siste oppdaterte tall for 22.03 viser at 467 da var innlagt. 50 pasienter var på intensivavdeling og 22 fikk invasiv respiratorbehandling.

2.339 koronadødsfall var 23.03 meldt til Folkehelseinstituttet (FHI).