Birgit er sentral når fastlegeordningen skal gjennomgås